باسمه تعالی    آزمون ادبیّات فارسی سال هفتم در جریان بهمن ماه  (فصل اول درس 11  ) تاریخ آزمون:                                                     

نام ،نام خانوادگی :                   شعبه :                   آموزشگاه :                                                    مدّت40دقیقه:                                                                                                                                                                     

1

املای کدام کلمه با توجّه به معنی آن غلط می باشد؟

الف) اعجاز : معجزه    m     ب) طایفه: گروه m        ج) بگذارد: ادا کند  m       د) وداع: خداحافظی m

1

2

تلخیص به چه معناست؟

الف) نام شعری شاعر    m   ب) رهایی وآزادی   m      ج) مفصّل بودن  m          د) خلاصه کردن m

1

3

درس " زنگ آفرینش " درچه قالبی سروده شده است؟

الف) دوبیتی m                ب) چارپاره   m                 ج) غزل  m         د) مثنویm

1

4

کدام گزینه هم خانواده ی واژه ی " حرم" نمی باشد؟

الف) حریم  m           ب) مرحوم   m                 ج) محرّم   m                د) حرمت  m

1

5

منظور از " مصحف عزیز" کدام گزینه است؟

الف) قرآن کریم   m     ب) هم نشین دوست داشتنی m   ج) اهل عبادت   m     د) نماز صبح m

1

6

کتاب " گلشن راز" اثر کیست؟

الف)سید مهدی شجاعی   m       ب) بیدل دهلوی    m ج) عطار نیشابوری  m     د)محمود شبستری m

1

7

نسبت " صفر وسفر" مثل ....................است.

 الف) پیراهن به پیرهن  m  ب) سبا به صباm     ج) هوشیار به هشیار m        د) جاویدان به جاودان m

1

8

درکدام گزینه آرایه ی تشبیه به کار رفته است؟

الف)مال با هزینه کردن کم آید ودانش با پراکنده شدن بیفزاید.  m            

ب) گدای نیک انجام به از پادشاه بدفرجام   m          

ج) یکی را گفتند: عالم بی عمل به چه ماند؟گفت: به زنبور بی عسل.   m            

د) الهی، می بینی ومی دانی و برآوردن می توانی . m

1

9

کدام گزینه از آثار شهید مطهری نیست؟

الف) تماشاگه رازm                                       ب) سیری درنهج البلاغه  m

ج) زندگانی حضرت فاطمه (س)  m                 د) جاذبه ودافعه ی علی (ع) m

1

10

املای همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ....................نادرست است.

الف) نهواحسنm              ب) جامه ی زیبا  m         ج) اخلاس   m               د) ادبا وارفا m

1

11

ضمیرمتّصل کدام گزینه نادرست است؟

الف) او( - َ ش)  m           ب) من ( - َ م)   m            ج) تو ( - ی) m             د) شما ( - ِتان)   m   

1

12

...........................کلمه ای است که به جای اسم می نشیند واز تکرار اسم جلوگیری می کند؟

الف) صفت  m                    ب)حرفm                      ج) ضمیر   m                  د) قید   m        

1

 

13

ضمیر ( - ِ مان) برای کدام گزینه مناسب است؟

 الف) تو و او   m               ب) دانش آموزان m         ج)من وتو   m                د) علی وحسن m

 

1

14

نقش « شان» درجمله ی « تا آخرین لحظات قلبشان از عشق وآزادی لبریز بود» کدام گزینه است؟

الف) نهاد    m                ب) مفعول m                     ج) مضاف الیه   m         د) مسند m

1

15

درعبارت « هُرمز فریادی کشید وگفت: « پیروز باد استقلال » ولحظاتی بعد ، سه فرزند شجاعش چون برگ درخت برزمین افتادند » ضمیر « ش» در« شجاعش » به کدام واژه بر می گردد؟

 الف) فرزند  m               ب) شجاع    m                 ج) هُرمز  m                    د) برگ درخت m

1

16

رابطه ی کلمات کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

 الف) تعلیم وتعلّم   m    ب) پرسش وپاسخ m       ج) پرخوف وخطر   m       د) داد وستد m

1

17

درکدام گزینه ضمیر شخصی پیوسته " ش" آمده است؟

الف) خواهش  m                  ب) پیچش m             ج) آرایش  m                    د) حضورش m

1

18

درهمه ی گزینه ها به جز گزینه ی ..................واژه ها هم خانواده اند.

الف) قبول ،مقبول m     ب)توسعه ، وسعت  m     ج) اختصاص، خصلت   m      د) حقایق، حقوقm

1

19

بیت "کاش روزی به کام خود برسید /بچه ها ، آرزوی من این است" چند جمله است؟

الف) دو  m                      ب) سه m                                  ج) چهار m                  د) پنج m

1

20

شعر " جلوه ی روی خدا " از کدام شاعر معاصر است؟

الف) مهدی شجاعی   m   ب) محمد حسین شهریار   m   ج) محمود کیانوش m     د) قیصر امین پور m

1

                                                                     در پناه ایزد منان

/ 1 نظر / 20 بازدید
سيستم وبلاگدهي جديد لاين بلاگ

يه سيستم فوق العاده حرفه اي براي وبلاگ نويسان کاملا رايگان ايندکس بسيار بسيار سريع در گوگل و ياهو ثبت رايگان وبلاگ شما در هزاران دايرکتوري سايت هاي ايراني و خارجي همين حالا وبلاگتون رو در لاين بلاگ بسازيد www.lineblog.ir